İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren İklim Değişikliği Başkanlığı’nın misyon ve yetkileri, teşkilat yapısı ile çalışma tarz ve asılları muhakkak oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte Başkanlık bünyesinde Karbon Fiyatlandırma Daire Başkanlığı, Sera Gazı Azaltım Siyaseti Daire Başkanlığı, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Daire Başkanlığı, Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanlıkları da kuruldu.

SERA GAZI SALINIMLARI İNCELEME ALTINDA

Yeni yapıyla Başkanlık bünyesinde sera gazı salınımlarıyla ilgili iki daire oluşturuldu. Vazife tarifi “İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, denetim etmek ve raporlamak, sera gazı emisyonlarının azaltımı konusunda sektörel siyaset belirleme çalışmalarını gerçekleştirmek ve gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak” olarak açıklanan dairelerin kurulmasıyla sera gazında izleme ve kontroller başlayacak.

YEŞİL KALKINMA DAİRESİ

Yönetmelikle yeşil dönüşüm konusu da Başkanlığı’nın misyon tarifi içine girdi. Bu nazaran Başkanlık net sıfır emisyon amacı ve döngüsel iktisat prensibi doğrultusunda iklim değişikliği ile gayret ve yeşil kalkınma siyasetlerini belirleyecek, strateji ve aksiyon planları hazırlayacak.

Diğer taraftan Emisyon Ticaret Sistemi üzere piyasa temelli sistemler ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar yapmak, yordam ve temelleri belirlemek de misyon kapsamında yer alıyor. Karbon fiyatlandırma araçlarından elde edilecek gelirlerin idaresi de Başkanlığın denetimine verildi. Başkanlık ayrıyeten yeşil dönüşümün finansmanı konusundaki çalışmaları da üstlenecek; teşvik düzenekleri ve hibe programları geliştirecek.