Borsa şirketlerine sürdürülebilirlik zorunluluğu

Sermaye Piyasası Heyeti, 23 Haziran 2022 tarihli Kurumsal İdare Bildirisi uyarınca hisseleri Borsa’nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı’nda süreç gören şirketlere yeni bir mecburilik getirdi. Buna nazaran şirketler, sürdürülebilirlik prensipleri ahenk çerçevesi kapsamında yapması gereken açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden muhakkak bir şablonla yapacak.

Yeni uygulamayla gönüllülük temeline dayalı olan sürdürülebilirlik prensiplerine ahenk durumu açıklamaları, sürdürülebilirlik raporu şablonu kullanılarak yıllık olarak finansal raporların bildirim mühleti içinde ve genel konsey toplantı tarihinden en az üç hafta evvel raporlanması gerekiyor. Bu raporlara faaliyet raporlarında da yer verilmesi konusu ise şirketlerin inisiyatifine bırakıldı.

Ayrıca yıllık faaliyet raporunda Kurumsal İdare Tebliği’nin “Kurumsal idare unsurlarına ahenk raporları” başlıklı 8’inci unsuru çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılmasına da karar verildi.

YEŞİL YIKAMA KAYGILARINA KARŞI TEK ŞABLON

Böylece dünyada şirketlerin giderek etraf ve sürdürülebilirliğe yöneltilmesine ve Etraf Sürdürülebilirlik ve Yönetişim bahislerindeki faaliyetlerinin yatırımcılar tarafından da izlenmesine yönelik uygulamaların bir örneği Türkiye’de de uygulanmaya başlandı. Böylelikle bilhassa etraf yahut sürdürülebilirlik konusunda hassasiyete sahip yatırımcıların pay senetlerine yatırım yapmayı planladığı şirketlerin bu mevzulara ne kadar uzak yahut yakın olduğunu görme imkanı olacak. Ayrıyeten standart bir şablonla bu açıklamaların yapılacak olması, şirketlerin yeşil yıkama telaşları karşısında kaçak yahut dolambaçlı cevaplar vermesinin de önüne geçecek.