Pandemi çocuklarının stres bagajı yüklü

Alanında uzman konuşmacıların yer aldığı sempozyumda; ergenlere yaklaşım, cinsel kimlik, yeme bozuklukları, gerilim idaresi ve toksik münasebetler üzere hususlar ele alındı.

Açılış konuşmasını yapan TÖZOK İdare Konseyi Lider Yardımcısı Sayın Meral, “Pandemi sonrası okula dönen öğrencilerde gelişen davranış biçimlerine müdahale formülleri olması gerektiği, bilhassa bu mevzuda ruhsal danışman, okul yönetimi ve öğretmeni bilgilendirme gereksinimi doğduğu tarafında oluşan görüş çerçevesinde bu sempozyumu düzenledik” dedi.
“Çocuklarda ve Ergenlerde Kriz İdaresi ve Müdahale Yöntemleri” başlığı altında konuşan Psikolog ve Psikanalist Funda Akkapulu da şunları söyledi:

KRİZSİZ ERGENLİK BİZİ ENDİŞELENDİRİR
“Krizler biriken, art geriye çıkan zorlukların çocuklar ve ergenler tarafından artık hazmedilemez hale geldiği noktada ortaya çıkan yardım sesleridir. Çocukluğunu ergenliğini kriz geçirmeden geçirenler bizi bir kesim endişelendir. Zira krizler onların zorlandıkları noktaları anlamamıza yardımcı olurlar. Krizlerin bir işaret olduğunu daima aklımızda tutalım. Zira okullarda krizler ortaya çıktığında mesela okula bir öğrenci sarhoş geldiğinde, bir öğrenci daima ders sırasında sınıftan çıktığında burada değişmeye dönüşmeye açık bir taraf olduğunu unutmayalım. Burada o dönüşüme yardımcı olup tıkanıklığı çözmeye yardımcı olmamız lazım.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL BU KADAR GÜÇ OLMAYACAKTIR
Pandemi nedeniyle hakikaten çok şiddetli bir periyot geçirdik. Meskende veliler okulda eğitimciler olarak çok da yorulduk. Önümüzdeki yıl bu kadar sıkıntı olmayacaktır lakin elimizde bu türlü bir jenerasyon var artık ve bu çocuklarla birlikte yaşayacağız. Krizler biriken çözülemeyen, duyulamayan, mana bulunamayan zorlukların birikmesiyle ortaya çıkar. Pandemiden ötürü bu çocukların bagajı yüklü. O yüzden krizlerle geçmiş yıllara oranla daha fazla karşılaşacağımız kesinlikle.

PANDEMİ SİSTEMLERİ DE BİLİNMEZE SÜRÜKLEDİ
Biz kimi sistemsel sorunları denetim edebiliriz. Şayet çocuğun ya da gencin içinde bulunduğu sistem tutarsız, bilinmeyen bir sistemse krizler artacaktır. Pandeminin getirdiği belirsizlikler sistemleri de birçok bilinmeze sürükledi. Mesela okullarda neyi devamsızlık sayacağız neyi saymayacağız üzere belirsizlikler yaşandı ve kaçınılmaz tutarsızlıklar doğdu. Bu tutarsızlıklar öğrencileri, öğretmenleri velileri tekinsiz bir ortama sürükledi. Tekinsiz ortamlar krizlerin artmasına sebep olurlar.

DAYANIKSIZ YETİŞKİNLER KRİZ YARATIR
Krizlerin artmasının birinci nedeni dış dünyanın bizi tekinsiz ortamlara sürüklemesi. İkinci neden ise; dayanıksız yetişkinler. Çocuk ve ergenlere eşlik eden öğretmenler ve tüm anne babalar ruhsal olarak dayanıksız haldelerse krizler de artar. Dayanıksız yetişkinler zorluklar birikirken bunları fark etmezler. Çocuklar da burada ses çıkarmaya başlarlar. Çocuk ve ergenlerin yaşadığı kriz yetişkini vazifeye davet eder. Fakat depresif ve öfkeli yetişkinler krizlerin ortaya çıkmasını tetikleyen insanlardır. Sınıf idaresinde değiştiren, dönüştüren, anlayan, kapsayan öğretmenler yerine sert, katı kurallar koyan öğretmenler de krizlerin önünü açar. Krizlerin aşılmasında sınıf öğretmenlerine çok ehemmiyet veriyorum.

DEPRESİF ÇOCUKLARDA KAYNAĞI BULMAK GEREK
Depresif çocuklar, depresif duygulanıma tahammül edemedikleri için çok hareketlenirler, çok ses çıkarırlar içeriğe uygunsuz bir formda çok konuşurlar ya da tam aksisi çok içe kapanırlar ve iş birliğini keserler. Birebir şey, telaşlı çocuklar için de geçerlidir. Bu hususta eğitim takımının yapacağı birinci şey sorunun bulunduğu yeri belirlemek. Akademik manada yaşanan krizlerde, disiplin problemlerinde, sınıf içi uyumsuzluklarda sebep zihinsel midir ruhsal mıdır ayırımını yapmak bilhassa küçük yaşlarda zordur. Lakin bu çeşit durumlarda birinci ele alınacak mevzu sorunun kaynağını bulmak, ikincisi çocuğun sahip olduğu yeterlilikleri takip etmek, üçüncü bahis ise bu yeterlilikleri nasıl yararlı kullanılabileceği hakkında çalışmaktır.

TERTİP HÜNERLERİNİ UZAKTAN DÜZENLEMEK SIKINTI
Pandemi devrinde uzaktan ve hibrit eğitim modellerinin akademik krizlerin tahlili konusunda işleri epey karıştırdığını düşünüyorum. Kimi çocuklar bunları âlâ götürdüler fakat şunu gördük ki bu iş uzaktan olmuyor. Öğrenme gerçekleşse bile öğrenmenin dönüştürülmesi problemi bir modül kuvvetli oluyor. Münasebetiyle çocuğun akademik öğrenmeye dikkatiyle, iş birliğiyle, konsatrasyonuyla hazır oluşuyla ilgili bilişsel süreçleri kaçırmış oluyoruz. Uzaktan eğitim modelinde matematiği Türkçeyi öğretiyoruz fakat tertip maharetlerini uzaktan düzenlememiz çok mümkün olmuyor.”

DEĞERLİ OLAN KRİZİ YÖNETMEYİ ÖĞRETMEK
Sempozyumun sonucunda, en kıymetli muvaffakiyetin öğrencilere kriz deneyimletmemek değil, krizin oluştuğu durumu yönetmeyi öğretmek olduğu kanaatine varıldı. Krizlerin idaresinin yalnızca yönetimci ya da PDR uzmanı tarafından değil tüm grubun iş birliği ile ele alınması gereken bir sorumluluk olduğu bilgisi paylaşıldı.