Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi belli oldu

Öğretmenlik Meslek Basamakları Mesleksel Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programının müracaatları 01-10 Haziran 2022 tarihleri ortasında alınacak.

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri ortasında gerçekleştirilecek.

19 Kasım 2022’de yapılacak yazılı imtihan müracaatları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri ortasında alınacak ve imtihan sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde kelam konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Ulusal Eğitim Bakanlığı Çalışanı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan eğitim şurası kararıyla belirlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı’na yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü prestijiyle adaylık dâhil öğretmenlikte on yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, Başöğretmenlik Eğitim Programı’na ise yazılı imtihana müracaat tarihinin son günü prestijiyle uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenlerin müracaatta bulunabilecekleri öngörüldü.

Uzman ve başöğretmen unvanları için müracaatta bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan kaidelerden biri olan mesleksel gelişim çalışmaları, Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında vazife yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki misyonlardan en az birini yapabilecekleri halde “Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, İdareye İştirak ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları” olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.

Ulusal Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında vazife yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için müracaatta bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleksel gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.