Köy okulları açılacak

Buna nazaran, Ulusal Eğitim Bakanlığı Coğrafik Bilgi Sistemi ile Bakanlığın bina envanteri, bina sıra numaraları verilerek coğrafik olarak kayıt altına alınmış olduğundan bundan sonraki kurum açma ve kapatma süreçlerinin de MEBCBS bina sıra numaraları ile alan yapılması düzenlenerek Bakanlığın bina envanterinin aktüel tutulması sağlandı.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve gibisi yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul, en az 5 çocuk bulunması hâlinde ise ana sınıfı açılabilecek.

OKUL PANSİYONLARINDA ÖĞRENCİ SAYISI 50’YE DÜŞECEK
Özel eğitim ana sınıfı, ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan kısmında olmasının temel olduğu lakin bu kuralların sağlanamadığı durumlarda ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı başka katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabileceğine yönelik düzenleme yapılarak okul öncesi eğitimde sunulan imkânların arttırılması sağlandı. BİLSEM açılışlarında bu kurumlarda bulunması mecburî derslik sayısı azaltılarak mevcut okul binalarının müstakil bir kısmında de BİLSEM açılabilmesine yönelik düzenleme yapmak suretiyle özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimin daha da yaygınlaştırılmasına imkân sağlandı.

Okul pansiyonların açılışında aranılan öğrenci kapasitesi kaidesi 100’den 50’ye düşürülerek pansiyonların açılması kolaylaştırılarak daha fazla öğrencinin pansiyonlardan yararlanmasına imkân sağlandı.